Guerrilla Mail - Tijdelijk 'wegwerp' Email adres

Je wilt niet je eigen mail prijsgeven? Gebruik dan een tijdelijke e-mail. Geen registratie, Duurt 60 minuten.. Tot nu toe heeft, guerrillamail.com Zoveel 16,398,260,624 emails, Welke van 74,374,538 zijn gevalideerd en verzonden, Vernietigd 16,323,886,086 spam emails (57200 emails gaan in quarantaine / uur)
micjqssc @   Vergeet mij
traf3z+9bojbx1aqai8g@guerrillamail.com Kopieer naar klembord
LoadingGuerrillaMail's email is powered by
Go-Guerrilla, our open-source project.