Guerrilla Mail - Tijdelijk 'wegwerp' Email adres

Je wilt niet je eigen mail prijsgeven? Gebruik dan een tijdelijke e-mail. Geen registratie, Duurt 60 minuten.. Tot nu toe heeft, guerrillamail.com Zoveel 14,481,035,854 emails, Welke van 66,306,124 zijn gevalideerd en verzonden, Vernietigd 14,414,729,730 spam emails (35800 emails gaan in quarantaine / uur)
gzcaoswy @   Vergeet mij
qfmfei+crv7qebj8xim4@guerrillamail.com Kopieer naar klembord
LoadingGuerrillaMail's email is powered by
Go-Guerrilla, our open-source project.