Guerrilla Mail - Tijdelijk 'wegwerp' Email adres

Je wilt niet je eigen mail prijsgeven? Gebruik dan een tijdelijke e-mail. Geen registratie, Duurt 60 minuten.. Tot nu toe heeft, guerrillamail.com Zoveel 14,865,033,557 emails, Welke van 68,403,990 zijn gevalideerd en verzonden, Vernietigd 14,796,629,567 spam emails (78750 emails gaan in quarantaine / uur)
infqvefn @   Vergeet mij
r8lvjs+47egmd2mj31a0@guerrillamail.com Kopieer naar klembord
LoadingGuerrillaMail's email is powered by
Go-Guerrilla, our open-source project.