Guerrilla Mail - Tijdelijk 'wegwerp' Email adres

Je wilt niet je eigen mail prijsgeven? Gebruik dan een tijdelijke e-mail. Geen registratie, Duurt 60 minuten.. Tot nu toe heeft, guerrillamail.com Zoveel 16,174,413,225 emails, Welke van 73,569,774 zijn gevalideerd en verzonden, Vernietigd 16,100,843,451 spam emails (49450 emails gaan in quarantaine / uur)
opywkxwc @   Vergeet mij
tmr8c9+2y16wxe3g3x8o@guerrillamail.com Kopieer naar klembord
LoadingGuerrillaMail's email is powered by
Go-Guerrilla, our open-source project.