Guerrilla Mail - Tijdelijk 'wegwerp' Email adres

Je wilt niet je eigen mail prijsgeven? Gebruik dan een tijdelijke e-mail. Geen registratie, Duurt 60 minuten.. Tot nu toe heeft, guerrillamail.com Zoveel 14,481,090,526 emails, Welke van 66,306,489 zijn gevalideerd en verzonden, Vernietigd 14,414,784,037 spam emails (26050 emails gaan in quarantaine / uur)
phbxhdby @   Vergeet mij
qfmgzr+ebdjcpjb50gcw@guerrillamail.com Kopieer naar klembord
LoadingGuerrillaMail's email is powered by
Go-Guerrilla, our open-source project.